Knut Wiggen website

As a preliminary closure for my work on Knut Wiggen, I have made a now home page for him that explains his contributions, with a bibliography for those who would like to know more.

http://www.knut-wiggen.com/


Ny artikkel i Organised Sound

Jeg har skrevet en artikkel til Organised Sound som oppsummerer det jeg har klart å bringe på det rene om Knut Wiggens arbeid i computermusikkens barndom. Han er Nordens selvskrevne pioner i computermusikken, gjennom skrift, teknisk utvikling av det som den gang var verdens mest avanserte hybridstudio, og gjennom de fem stykkene han skrev med sin programvare MusicBox. Det skulle gå omlag femten år før noe liknende så dagens lys.

Artikkelen heter Unpacking the Musical and Technical Innovation of Knut Wiggen, og finnes i nummer 23.3.


ICMC 2018

International Computer Music Conference 2018 ble arrangert i Daegu i Sør-Korea, fra 5. til 10. August. Mitt bidrag til denne overveiende teknisk orienterte konferansen var en presentasjon av den norske computer musikk-pioneren Knut Wiggen, og avslutter mitt akademiske arbeid om denne nøkkelpersonen i den teknologiavhengige musikkens historie.

Les artikkelen her: The Contributions of Computer Music Pioneer Knut Wiggen.


Rekonstruksjon av «Blikk»


I første halvdel av 2018 er jeg engasjert i en rekonstruksjon av Blikk (1970), som er laget av Irma Salo Jæger (skulpturer og lys), Sigurd Berge (lyd og musikk) og Jan Erik Vold (tekst). Verket ble laget i samarbeid med forskere og ingeniører fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og ble mye fremført på Henie Onstad Kunstsenter, som også sto for bestillingen.

Roterende skovler som belyses og speiler farger rundt om i rommet kombineres med lyd fra 10 høyttalere, slik at Jan Erik Vold later til å bevege seg forsiktig rundt mens han leser, og lesingen veksler med Sigurd Berges elektroniske musikk som han i stor grad hadde laget hos Gaudeamus-stiftelsen i Nederland.