Skogen i huset

NOTAM samarbeider for tiden i et forskningsprosjekt med Universitetet i Oslo, Nasjonalmuseet og arkitektkontoret Atelier Oslo om å kombinere mellom fysisk og kunstig virkelighet i en arkitekturutstilling. NOTAMs oppdrag er konstruere akustisk korrekte lydmiljøer til to virtuelle miljøer, og vi benytter anledningen til å undersøke effekten av forskjellige leveringsmetoder og prinsipper for å bli klokere på hvor krysningspunktet mellom nødvendig kvalitet og kompleksitet befinner seg. Fra NOTAM deltar Thom Johansen, Balint Laczko og jeg.

Arkitekturmuseet har følgende tekst om utstillingen.


Turne med Parallax og Anders Tveit

Fra 14. til 26. november 2017 var jeg på turne i USA og Canada med Parallax og Anders Tveit, der de spite en versjon av Notams bestillingsverk A Parallax View, mens jeg foreleste om den elektroakustiske utviklingen i norsk musikk. Vi besøkte New York, Princeton, Cincinnati, Oberlin, Kalamazoo og Montreal, og det var en vellykket turne med interessert publikum og gode fremføringer.


Knut Wiggens komposisjonsmetode

Under Musikkteknologidagene i Oslo 9.- 11. oktober, presenterte jeg min forskning på Knut Wiggens komposisjonsmetode, sammen med en oversikt over hans tekniske utviklingsarbeid hos Elektronmusikkstudio i Stockholm 1964-75.


To tekster om Knut Wiggen’s arbeid

Har akkurat sendt av gårde et kapittel til en bok om musikkanalyse, redigert av Kerry Hagan og Miller Puckette. Kapittelet mitt har tittelen «The Musical Imagination of Knut Wiggen». Kapittelet er litt nyere enn en artikkel til Organised Sound som ble sendt for omlag en måned siden, med tittelen «Unpacking the Musical and Technological Innovation of Knut Wiggen.» Tekstene tar for seg forskjellige aspekter ved Wiggen’s virke, og det har vært en utfordring å skrive kort nok!