Jeg har skrevet en artikkel til Organised Sound som oppsummerer det jeg har klart å bringe på det rene om Knut Wiggens arbeid i computermusikkens barndom. Han er Nordens selvskrevne pioner i computermusikken, gjennom skrift, teknisk utvikling av det som den gang var verdens mest avanserte hybridstudio, og gjennom de fem stykkene han skrev med sin programvare MusicBox. Det skulle gå omlag femten år før noe liknende så dagens lys.

Artikkelen heter Unpacking the Musical and Technical Innovation of Knut Wiggen, og finnes i nummer 23.3.