Rekonstruksjon av «Blikk»


I første halvdel av 2018 er jeg engasjert i en rekonstruksjon av Blikk (1970), som er laget av Irma Salo Jæger (skulpturer og lys), Sigurd Berge (lyd og musikk) og Jan Erik Vold (tekst). Verket ble laget i samarbeid med forskere og ingeniører fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og ble mye fremført på Henie Onstad Kunstsenter, som også sto for bestillingen.

Roterende skovler som belyses og speiler farger rundt om i rommet kombineres med lyd fra 10 høyttalere, slik at Jan Erik Vold later til å bevege seg forsiktig rundt mens han leser, og lesingen veksler med Sigurd Berges elektroniske musikk som han i stor grad hadde laget hos Gaudeamus-stiftelsen i Nederland.


Skogen i huset


NOTAM samarbeider for tiden i et forskningsprosjekt med Universitetet i Oslo, Nasjonalmuseet og arkitektkontoret Atelier Oslo om å kombinere mellom fysisk og kunstig virkelighet i en arkitekturutstilling. NOTAMs oppdrag er konstruere akustisk korrekte lydmiljøer til to virtuelle miljøer, og vi benytter anledningen til å undersøke effekten av forskjellige leveringsmetoder og prinsipper for å bli klokere på hvor krysningspunktet mellom nødvendig kvalitet og kompleksitet befinner seg. Fra NOTAM deltar Thom Johansen, Balint Laczko og jeg.

Arkitekturmuseet har følgende tekst om utstillingen.


Turne med Parallax og Anders Tveit

Fra 14. til 26. november 2017 var jeg på turne i USA og Canada med Parallax og Anders Tveit, der de spite en versjon av Notams bestillingsverk A Parallax View, mens jeg foreleste om den elektroakustiske utviklingen i norsk musikk. Vi besøkte New York, Princeton, Cincinnati, Oberlin, Kalamazoo og Montreal, og det var en vellykket turne med interessert publikum og gode fremføringer.