Knut Wiggens komposisjonsmetode

Under Musikkteknologidagene i Oslo 9.- 11. oktober, presenterte jeg min forskning på Knut Wiggens komposisjonsmetode, sammen med en oversikt over hans tekniske utviklingsarbeid hos Elektronmusikkstudio i Stockholm 1964-75.


To tekster om Knut Wiggen’s arbeid

Har akkurat sendt av gårde et kapittel til en bok om musikkanalyse, redigert av Kerry Hagan og Miller Puckette. Kapittelet mitt har tittelen «The Musical Imagination of Knut Wiggen». Kapittelet er litt nyere enn en artikkel til Organised Sound som ble sendt for omlag en måned siden, med tittelen «Unpacking the Musical and Technological Innovation of Knut Wiggen.» Tekstene tar for seg forskjellige aspekter ved Wiggen’s virke, og det har vært en utfordring å skrive kort nok!


Forelesning om computermusikkpioneren Knut Wiggen på Ringve museum

Ringve musikkmuseum arrangerer 28. og 29. januar 2017 to begivenheter om Knut Wiggen, som er en av computermusikkens pionerer i verden. Mitt foredrag på lørdag plasserer hans arbeid med teknologiutviklingen i kontekst med hva som ellers foregikk i verden i hans samtid, og jeg diskuterer sammenhengen i hans arbeid, som er temmelig enestående. Et spesielt fokus gis programmet MusicBox, verdens første modulbaserte musikkprogram med grafisk brukergrensesnitt. Søndag er det en konsert med noen av hans pianostykker, alle hans elektroakustiske verk, og verk fra en klasse på Orkdal videregående skole som har komponert i NOTAMs program DSP med egne lyder og utklipp fra Knut Wiggens stykker.

Mer om arrangementet finner du her.


Digitally based music – archiving, migration and performance

Kolberg klipp
Notto Thelle og jeg holder et innlegg på musikkarvskonferansen 2016:
Digitally based music: Archiving, migration and performance.

Vi kommer til å diskutere medie- og lagringsformater, og spørsmål om bevaring og migrering av verk til mer robust teknologi, alt med fremføringsperspektivet om hva som må gjøres for at verkene skal kunne forbli del av en levende offentlighet. Innlegget er delt i tre: 1) Archiving (representation, media issues), 2) Instruments, hardware and software (migration), 3) Performance (practices, role merging).

Nettsiden for konferansen ligger her, og programmet her.

(Illustrasjonen er fra Kåre Kolbergs Keiserens nye slips from 1973. Stykket kan ikke lenger kompileres.)


Art Learning and Creativity

Jeg deltar her med presentasjonen Applying Creative Principles in Software Design for Music Education: A Case Study.

Det underliggende materialet er hentet fra NOTAMs programvare DSP for barn fra 1995-7; de sammenhenger og forutsetninger som la rammene rundt prosjektet, og designen av GUI, arbeidsflyt og innhold, samt materiale fra implementasjoner i læringskontekster som verksteder og skoleprosjekter.

Her er en poster fra symposiet.