starW-Oslo-15dec-84306-120

 • Artikler
 • Bokkapitler
 • Konferanser – presentasjoner og artikkelsamlinger
 • Læretekster
 • Diverse
 • Artikler

 • Rudi, J. (2017) Unpacking the Musical and Technical Innovation of Knut Wiggen, Organised Sound, 23 (3):195–207.
 • Rudi, J. (2017) Anmeldelse av Thomas Gardner, Salomé Voegelin (Eds.): Colloquium: Sound Art – Music. Organised Sound, 22 (2): 108-110.
 • Rudi, J. (2015) Eivind Groven’s automat for adaptive just intonation: A pioneering example of musically situated technology, Studia Musicologica Norvegica, 15 (1): 40-63.
 • Rudi, J. (2015) Past and Current Tendencies in Technology-based MusicOrganised Sound, 20 (1): 30-36.
 • Rudi, J. (2009) Felix Hess’ sonifiering av tystnadenNutida musik, (3):23-29.
 • Rudi, J. (2009) Review of 5 recent books from Kehrer VerlagOrganised Sound, 14 (3):323-326.
 • Rudi, J. (2009) Redaktørens innledningOrganised Sound 14 (1): 1-2.
 • Rudi, J. (2007) Computer Music Composition for Children [DSP Education]Signal Processing Magazine, IEEE, 24 (2): 140-143.
 • Rudi, J. (2007) Om utdanning i komposisjon og lydkunst i Norge, Parergon, nr. 3/4.
 • Rudi, J. (2007) Støy i musikk og kunst3T, nr. 25.
 • Rudi, J. (2005) Redaktørens innledningOrganised Sound, 10 (2):
 • Rudi, J. (2005) ‘From a musical point of view the world is musical at any given moment’: An interview with Bill FontanaOrganised Sound, 10 (2): 97-101.
 • Rudi, J. (2005) Computer Music Video: A Composer’s PerspectiveComputer Music Journal, 29 (4):36-44.
 • Rudi, J. (2003) Norge et lydrike – Norway remixed: a sound installationOrganised Sound, 8 (2):151-155.
 • Bernardini, N. og Rudi, J. (2002) Compositional use of Digital Audio EffectsJournal of New Music Research, 31 (2):87-91.
 • Rudi, J. (2001) Computer Music AnimationsOrganised Sound, 3 (3):193-198.
 • Rudi, J. (2001) Samtidskunsten og det offentlige i den nye medievirkeligheten, Localmotives nr. 4.
 • Rudi, J. (2000) Lydens alkymister, Localmotives nr. 2.
 • Rocchesso, D. og Rudi, J. (2001) Digital Audio Effects 1998, Barcelona, SpainComputer Music Journal, 23 (2):86-87.
 • Rudi, J. (1999) ManifestParergon, nr. 10.
 • Rudi, J. (1998) Sound ExperienceARRAY, 18 (2).
 • Rudi, J. (1998) Den begrensede musikkenParergon, nr. 5/6.
 • Rudi, J. (1998) Diffusjon – utflytende musikalske tapeter?Parergon, nr. 3.
 • Rudi, J. (1998) DSP – for Children, Journal of electroacoustic music, Mai 1998
 • Rudi, J. (1996) Bestemmer ørene?Dansk Musik Tidsskrift, 70 (4):128-132
 • Rudi, J. (1995) Electroacoustics in Norway – site under construction, eContact! 9 (2).
 • Bokkapitler

 • Rudi, J. (In Press) The Musical Imagination of Knut Wiggen. I Hagan, Kerry and Puckette, Miller (Red.) On Music analysis.
 • Rudi, J. (In Press) Music technology as a toolset for musical avant-garde in Norway from 1955 to 2010. I Hjartarson, B. (Red.) A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1975-2000. Boston: Brill Rodolpi. In Press.
 • Rudi, J. (2019) Representation, complexity and control – three aspects of technology-based sonic art. In Toft, T. (ed.) Digital Dynamics. Chicago: Intellect/University of Chicago Press.
 • Rudi, J. (2013) Eivind Groven and technological innovation. I Kydland, A. J., Dalaker, I. L. & & Lopatowska-Romsvik, D (Red.) «East of Noise» Eivind Groven – composer, ethnomusicologist, researcher, ss. 122-135. Oslo: Akademika.
 • Rudi, J (2011) Forord, i Rudi, J. (Red.) Soundscape i kunsten, ss. 7-8. Oslo: NOTAM.
 • Rudi, J (2011) Soundscape i kunsten, i Rudi, J. (Red.) Soundscape i kunsten, ss. 9-18. Oslo: NOTAM.
 • Rudi, J (2011) Soundscape og lytting, i Rudi, J. (Red.) Soundscape i kunsten, ss. 21-30. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J (2011) Ut i lyden av det vi ikke kjenner – intervju med Jana Winderen, i Rudi, J. (Red.) Soundscape i kunsten, ss. 84-93. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J (2011) Opplevelsen av gjenklang – intervju med Bill Fontana, i Rudi, J. (Red.) Soundscape i kunsten, ss. 101-108. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J. og P. Pierroux (2009) Framing learning perspectives in computer music education, I Dean, R. (Red.) The Oxford Handbook of Computer Music and Digital Sound Culture, ss. 536-555. Oxford:Oxford University Press.
 • Rudi, J. (2008) Innledning, i Rudi, J. (Red.) Karlheinz Stockhausen – en pionér i Utopia, ss. 15-16. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J. (2008) Innledning, i Rudi, J. (Red.) Absorpsjon og resonans – lyd og mening, ss. 4-5. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J. (2008) Lyd og mening, i Rudi, J. (Red) Absorpsjon og resonans – lyd og mening, ss. 108-127. Oslo:NOTAM.
 • Rudi, J. (2004) Forsøksordningen 1998-2000, sett fra musikkens ståsted, i Paasche, M. (Red.) Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten, Evaluering av forsøksperioden, Notat nr. 58. Oslo: Norsk Kulturråd.
 • Rudi, J. (2003) Forord, i Wiggen, K. The Psychological Foundation of Music. Fredrikstad:Paradigma.
 • Rudi, J. (2003) DSP – Sound Synthesis and Educational Aims, in Enders, B. og J. Stange-Elbe (Red.) Global Village, Global Brain, Global Music, ss. 471-477. Osnabrück:Epos Music.
 • Rudi, J. (2003) Innledning, i Stang Dahl, J. og Jøran Rudi (Red.) Elektronisk kunst i offentlige rom, ss. 5-6. Oslo:NOTAM.
 • Konferanser – presentasjoner og artikkelsamlinger

 • Rudi, J. Knut Wiggen – Nordens pioner i computermusikken. Fredrikstad, 25. August, 2018.
 • Rudi, J. The Contributions of Computer Music Pioneer Knut Wiggen, International Computer Music Conference. Daegu, 5-10 August 2018.
 • Rudi, J. Hasta la Vista – Human Agency, is it really so special?, Festspillene i Nord-Norge, 26. juni, 2018.
 • Rudi, J. Knut Wiggen’s search for new methods and aesthetics – is it relevant today?, EMS-network conference, Firenze, 20. – 23. Juni 2018. Paper accepted.
 • Rudi, J. Knut Wiggen’s musical innovation, Kyma International Sound Symposium 2017, Oslo, 12.- 15. Oktober, 2017.
 • Rudi, J. Knut Wiggens komposisjonsmetode, Musikkteknologidagene 2017, Oslo, 10. Oktober, 2017.
 • Rudi, J. og Thelle N. J. Digitally based music: Archiving, migration and performance, Norsk Musikkarv, Nasjonalbiblioteket, Oslo, 8. – 9. desember 2016.
 • Rudi, J. Applying Creative Principles in Software Design for Music Education: A Case Study, Art learning and Creativity – Contemporary Issues in Formal and Informal Settings, Tokyo University, Tokyo. 19. – 20. November 2016
 • Rudi, J. Technology-based music in Norway – 1955 to 2015, The Avant-gardes in the Nordic countries 1975-2000, Københavns Universitet, 3. – 5. desember 2015.
 • Rudi, J. The just intonation automat, a musically adaptive interface, ICMC 2015, Denton, Texas, september 2015.
 • Rudi, J. Soundscape as a social constructEMS-network conference, Lisboa, 20. juni 2013.
 • Rudi, J. Research on education in electroacoustic composition with children – future challengesElectronic Sounds in the Classrom, ZKM, Karlsruhe, 27. april, 2013.
 • Rudi, J.  Two educational softwares for composing electronic music: Objectives, design and practiceLa Creazione Musicale dei bambini e degli adolecenti nell’era digitale – riflessioni, recherche, esperienze, Roma, Radio Vaticana, 26. – 27. oktober, 2012.
 • Brandtsegg, Saue, Inderberg, Tidemann, Tro, Lazzarini, Kvidal, Thelle og Rudi. The developement of a online course on DSP eartraining, i DAFX 2012 proceedings, York, 17 – 21 september, 2012.
 • Rudi, J. Musikkutdanning, samfunn og teknologi, Ultima conference, Oslo, 6. september, 2012.
 • Rudi, J. Soundscape as a social construct, WFAE conference, Corfu, 3 – 8 oktober, 2011.
 • Rudi, J. & Bullock, J. The Integra ProjectEMS-network conference, New York, 14 – 18 juni, 2011.
 • Rudi, J. Are studios still relevant for musical innovation? ArtMusFair, Warsaw Autumn Festival, 23 september, 2010.
 • Rudi, J. Men det var aldri bedre før. Musikkteknologidagene, Oslo, 16-17 september, 2010.
 • Rudi, J. Sound Art, World Music Days, Växjö, 24 september – 4 oktober 2009.
 • Rudi, J.  Welcoming ChangeEMS-network conference, Buenos Aires, 22-25 juni, 2009.
 • Rudi, J. Musikkteknologien i kunstens tjeneste, Musikkteknologidagene, Bergen, 10-11 september 2008.
 • Rudi, J. Musikkteknologi som verktøy på tvers – nye arenaer for organisert lydMusikkteknologidagene, Oslo, 10-11 oktober 2007.
 • Rudi, J. Listening in museumsNODEM 2006, Oslo, 7-9 desember 2006.
 • Rudi, J.Presentasjon av NOTAM, Musikkteknologidagene, Oslo, 2005.
 • Rudi, J. Compositional use of Digital Audio Effects, I DAFX 2001 Proceedings, Limerick, 6-8 desember 2001.
 • Rudi, J. DSP – Sound Synthesis and Educational AimsKlangArt-Kongress, Osnabrück, 10-13 juni, 1999.
 • Rudi, J. DSP for ChildrenICMC proceedings, Thessaloniki, 25-30 september, 1997.
 • Rudi, J. Hearing VisionSound in Multimedia Conference Proceedings, Clark University, 25 mars, 1996.
 • Rudi, J. NoTAM Studio ReportICMC Proceedings, Banff, 3-7 september 1995.
 • Læretekster

 • Soundscape, lyd, hørsel og lytting, læretekst til bruk i skoleverket, 2009.
 • Kort innføring i lydens fysikk og akustikk, psykoakustikk, digital innspilling og lydbehandling, tekst til bruk ved UiO, 2000.
 • Fra mekanikk til musikk, læretekst til bruk i skoleverket, 1999.
 • Diverse tekster til CD-ROMen «DSP», utgitt 1997.
 • Diverse

 • En Ballade-podcast om Knut Wiggen lagt ut 12. november 2018: Knut Wiggen: Den elektroniske musikkens glemte pionér.
 • Ny hjemmeside for Knut Wiggen, www.knut-wiggen.com. September 2018.
 • Knut Wiggen – Electronic works 1972-75, Omslagstekst til LP-utgivelse på O. Gudmundsen Minde
 • Å bryte med hverdagslyttingen, i Ballade, 8. mars 2017.
 • Minneord om Jean-Claude Risset og hos Notam, 28. november 2016.
 • Minneord over Knut Wiggen, hos NOTAM og i Ballade, september 2016.
 • Biiip, oooiiip, p, krrrschk, k, k, k, k, k, I intervju med Tellef Øgrim, Ballade 6. september 2016.
 • Essay om John Persens elektroniske musikk, for CD-utgivelse på Aurora 2015
 • Making digital music tools for children. In Glissando #27, Warszawa 2015. s. 98-105.
 • Minneord over John Persen, hos NOTAM og i Ballade, desember 2014.
 • Når klang tas fra hverandre, I intervju med Asbjørn Flø, Lydskrift 26. september 2014.
 • Minneord over Kåre Kolberg, hos NOTAM og i Ballade, august 2014.
 • Tretti år i elektronisk kunst, I intervju med Asbjørn Flø, Ballade 25. april 2014.
 • Kåre Kolberg – fra analog klangverden til digitalteknologi. Essay om Kåre Kolbergs elektroniske musikk, CD-utgivelse Bolt Records. Warszawa 2014.
 • Essay om Arne Nordheims elektroniske musikk, CD-utgivelse, Bolt Records ES11. Warszawa 2013.
 • Om kunst med lyd, i Tilbake til fremtiden, Norsk forening mot støy, Oslo, 2013.
 • Den elektroniske musikkens historie i 3 artikler, Musikkultur, Oslo. Nr. 3/2013, Nr. 4/2013, Nr. 5/2013.
 • Men lek er ikke nok, i Tillit og selvtillit, Norsk Teater- og orkesterforening (NTO), Oslo, 2012.
 • Dilettanter og billige maksimer, Ballade, 16. desember 2011.
 • Om NOTAMs bevilgning, åpent brev til norske kulturmyndigheter
 • Currents – en lydinstallasjon av Åsa Stjerna, grunnlag for artikkel i ARTnord, oktober 2011.
 • Max Mathews er død, Ballade, 26. April, 2011.
 • Skal det satses på fortid eller fremtid?, Ballade, 28. januar, 2011.
 • Dagens objekt: Lyd!, Ballade, 1. desember 2010.
 • 50 000 ville ha Kjøtt, Ballade, 11. november 2010.
 • Gratis Kjøtt, Ballade, 8. oktober 2010.
 • Energy Field, tale til åpningen av utstillingen i Den norske Opera, 8. september 2010.
 • Minneord over Arne Nordheim, Ballade, juni 2010.
 • Dypdykk i lydlandskapet, tekst til Ballade for symposiet «Soundscape in the arts», 2010.
 • Technology-Based Sonic Arts in Norway, situasjonsblikk på Norge, skrevet for eContact 12.2, 2010.
 • Lydkunsten forteller, tekst til utstillingskatalogen for Se og Hør, Sandnes Kunstforening, Nr. 2, 2010.
 • Teknologi til bry, intervju i Norsk Kulturråds nyhetsbrev #3, juni 2009.
 • NOTAM på lederjakt, intervju i Ballade 15. mai 2009.
 • Å lydlegge ideer, intervju i Ballade, 18. november 2008.
 • Karlheinz Stockhausen, Ultimas programbok 2008.
 • Integra – et prosjekt for komponister, utøvere og bruk av sanntids teknologi, Ballade, 2008.
 • Mager og tydelig lydkunstutstilling, Anmeldelse av Vodou i Galleri 0047 for Kunstkritikk, desember 2007.
 • Kunst, teknologi, demokrati, Ballade, 2008.
 • Gratulasjon til Natasha Barrett for Nordisk Råds Musikkpris 2006, Ballade 8. juni 2006.
 • NOTAM 10 år – en pionér nærmer seg puberteten, Ultimas programbok 2003.
 • «Vi stjeler ikke!», Svar på Karin Rynanders anklage mot NOTAM, Ballade, 11. oktober 2002.
 • Norge – et lydrike, Norway remixed, tale ved åpningen av installasjonen, Oslo Sentralbanestasjon, 2. oktober 2002.
 • Om utgivelsen av Routine Mapping, Ballade, 15.01.2002.
 • Om NOTAMs nyåpning, Ballade 13.11.2001.
 • Støy i musikk, musikk i støy, Ballade 8.10.2001.
 • Orden, støy og musikk, essay til CDen Electric med Arne Nordheim, RCD 2002, desember 1997.
 • Er ikke kunst og teknologi en offentlig sak?, NRK valgvev, september 1997.
 • Musikk er mer enn en serie toner, Apollon 6/96.
 • NoTAM-prosjekt for barn og unge, grunnlagsdokument for NoTAMs CD-ROM prosjekt, revitalisering av Bryt Lydmuren og engasjement av høyttalerorkesteret fra Groupe de Recherches Musicales under Ultima 1996. Skrevet februar 1995.
 • Kraftlinjer, Ultimas programbok 1995.