I første halvdel av 2018 er jeg engasjert i en rekonstruksjon av Blikk (1970), som er laget av Irma Salo Jæger (skulpturer og lys), Sigurd Berge (lyd og musikk) og Jan Erik Vold (tekst). Verket ble laget i samarbeid med forskere og ingeniører fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og ble mye fremført på Henie Onstad Kunstsenter, som også sto for bestillingen.

Roterende skovler som belyses og speiler farger rundt om i rommet kombineres med lyd fra 10 høyttalere, slik at Jan Erik Vold later til å bevege seg forsiktig rundt mens han leser, og lesingen veksler med Sigurd Berges elektroniske musikk som han i stor grad hadde laget hos Gaudeamus-stiftelsen i Nederland.